Valongevallen

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door. 88.000 ouderen belandden na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val. Dit leidt vaak tot hoge (zorg)kosten. Tijd om meer te gaan investeren in preventie!

valpreventie ouderen senioren deventer schalkhaar

Alleen al door de vergrijzing neemt het aantal ernstige valongevallen sterk toe. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen. Het kan leiden tot ziekenhuisopname en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit. Met als gevolg dat ouderen afhankelijk(er) worden van zorg, dat ze angstiger worden, dat hun sociale leefwereld verkleint, dat ze aanpassingen moeten realiseren in hun woning en zelfs tot (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. In 2014 zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen 810 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Preventie van valongevallen kan veel opleveren: zowel medisch als sociaal als financieel: een reductie van het aantal valincidenten met 5% levert Nederland jaarlijks al 40 miljoen euro aan besparing van zorgkosten op.

We weten wat werkt

We weten veel over welke ouderen risico lopen en hoe bij deze ouderen valongevallen kunnen worden voorkomen. We weten ook wat effectief is om het valrisico bij ouderen te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de cursus ‘in Balans’: onder ouderen die hier aan hebben deelgenomen, reduceert het aantal valongevallen met 61% en reduceert de valangst met 37%. Ouderen zijn bijzonder enthousiast over de waardevolle sociale contacten die zij er opdoen en blijven behouden. Op dit moment worden de werkzame maatregelen echter onvoldoende toegepast, ook al zijn ze kosteneffectief.

Meer weten

Judo Schalkhaar biedt ook een training Valpreventie voor ouderen. Het blijkt dus dat senioren die een effectief valprogramma volgden, aantoonbaar minder valongelukken hebben. En dat ze letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen staan!

Geïnteresseerd in een cursus Valpreventie. Neem contact op met ons Secretariaat via secretariaat@judoschalkhaar.nl of 0570-652766.

Lees ook het volgende rapport over valongevallen: Rapport valongevallen van VeiligheidNL.